ضوابط و مقررات

شهریبان این امکان را به وجود آورده که افراد جامعه بتوانند مشکلات، معضلات و نارسایی‌ها را ثبت نمایند. شهریبان همیشه در دسترس شهروندان است و هیچ تبعیضی میان مخاطیان قائل نمی شود. از این رو همه افراد و اقشار جامعه اعم از مردم، نهادها و انجمن‌های غیردولتی، دولتی می‌توانند موارد ثبت شده  توسط شهروندان مسئولیت پذیر را در شهریبان مشاهده و پیگیری نمایند. لذا رعایت مقررات ذیل باعث بهتر شدن شهریبان می شود.

عدم رعایت موارد زیر موجب حذف موارد ثبت شده می شود:

  • در توضیحات و شرح گزارش‌ها از توهین، ناسزا، الفاظ رکیک و ادبیات مغایر با شرع، قانون و عرف جامعه خودداری شود.
  • در تصاویر ارسالی چهره اشخاص، پلاک خودروها و اماکن خصوصی قرار نداشته باشد.
  • از ثبت موارد تکراری اجتناب شود. شما به جای ثبت تکراری می‌توانید در ذیل موارد گزارش شده قبلی، دیدگاه خودتان را بنویسید.