شهریبان یک بستر نوآورانه با هدف جلب مشارکت شهروندان در رسیدگی به مشکلات و امور شهری می باشد. شهروندان می توانند با استفاده از شهریبان مشکلات و نارسایی های موجود را در مکان های مختلف شهری را بر روی نقشه مشخص نمایند و در ارتقای کیفی محل سکونت خود مشارکت داشته باشند. شهروندان می توانند نظر و دیدگاه خود را درباره موارد ثبت کنند تا هم مورد توجه سایر شهروندان و همسایگان و هم محله ای ها قرار بگیرد و هم به اطلاع مسئولین و ادارات مربوطه برسد. در وب سایت شهریبان می توانید نظرات خود را درباره موارد ثبت شده ثبت کنید. شهریبان تعهد انجام موارد ثبت شده توسط سازمان های مربوطه را تضمین نمی کند.

درباره ما

تیم شهریبان

سهیل عباسی

هم‌بنیان‌گذار شهریبان

آرش امانی

هم‌بنیان‌گذار شهریبان

سیروان عفیفی

هم‌بنیان‌گذار شهریبان