شهریبان؛
همکاری شهروندان برای ساختن شهری بهتر

شهریبان یک بستر نوآورانه با هدف جلب مشارکت شهروندان در رسیدگی به مشکلات و امور شهری می باشد. شهروندان می توانند با استفاده از شهریبان مشکلات و نارسایی های موجود را در مکان های مختلف شهری را بر روی نقشه مشخص نمایند و در ارتقای کیفی محل سکونت خود مشارکت داشته باشند.

دانلود نسخه اندروید